MMX
ul. Jakubowicka 2
20-228 Lublin
Michał Marmuszewski
tel: 508-222-202
e-mail: info@mmx.com.pl
DANE DO FAKTURY
MMX Michał Marmuszewski
Kamienica 543
34-608 Kamienica
NIP: PL737-200-36-65
REGON: 120721815
Bank PKO BP: 51 1020 3150 0000 3502 0089 2778